Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

UWAGA

 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż spółka  „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność komercyjną, a prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie ma nic wspólnego z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy, w oparciu o przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)

Jedynie wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej stanowi podstawę do ubiegania się o zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ponadto, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.

Instytucje szkoleniowe zainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy nie mają obowiązku posiadania wpisów do żadnego innego rejestru. Natomiast instytucje szkoleniowe niezainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy mogą prowadzić działalność szkoleniową bez konieczności uzyskiwania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, ani żadnego innego rejestru.

Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe Powiat suwalski, miasto Suwałki Pokój nr 25 47 od 2016-04-01
do 2016-06-30
< poprzednia 1 następna >