Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

UWAGA

 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż spółka  „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność komercyjną, a prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie ma nic wspólnego z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy, w oparciu o przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)

Jedynie wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej stanowi podstawę do ubiegania się o zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ponadto, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.

Instytucje szkoleniowe zainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy nie mają obowiązku posiadania wpisów do żadnego innego rejestru. Natomiast instytucje szkoleniowe niezainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy mogą prowadzić działalność szkoleniową bez konieczności uzyskiwania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, ani żadnego innego rejestru.

Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-05-05

  Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach

  Dyrektor  Sądu Rejonowego w Suwałkach

  na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052) zaprasza absolwentów do odbycia 3 miesięcznych odpłatnych (1000,00 zł netto/miesiąc) praktyk absolwenckich dla os. do 30 roku życia w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

   

  Szczegółowe informacje w załączeniu.

 • 2016-04-22

  Wstrzymanie przyjmowania wniosków - staż w ramach RPO

  Informujemy, że dzień 22 kwietnia 2016 r. jest ostatnim dniem przyjmowania Wniosków o organizację staży dla osób w wieku powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób od 30 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020.   

 • 2016-04-21

  Wstrzymanie przyjmowania wniosków - dotacje w ramach PO WER

  Informujemy, żedzień 22 kwietnia 2016 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • 2016-04-20

  Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 50+

  Informujemy, że od dnia 25.04.2016 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej w wieku powyżej 50 roku życia, wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji