Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-03-06

  AKTYWNY SAMORZĄD

  W związku z przystąpieniem w 2015 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.pl), zapraszamy uprawnione osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich powiatu suwalskiego zainteresowane udziałem w programie do składania wniosków w ramach:

   

  Modułu I-likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

   

  Obszar A-likwidacja bariery transportowej;

  Zadanie 2-pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

   

  Obszar B-likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

  Zadanie 2-dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

   

  Obszar D-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

   

  Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

   

  Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

  1. Moduł I- od dnia 01.04.2015 r. do dnia 30.08.2015 r.

  (Wnioski wraz z załącznikami będą zamieszczone na stronie urzędu od dnia 30.03.2015 r.)

  2. Moduł II-wnioski przyjmowane w dwóch transzach:

  a) od dnia 09.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)

  b) od dnia 01.08.2015 r.-do dnia 30.09.2015 r.

  (Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na stronie urzędu)

   

  FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NA STRONIE URZĘDU W WYZNACZONYCH TERMINACH W ZAKŁADCE/ URZĄD PRACY/PROGRAMY/PROGRAM PILOTAŻOWY AKTYWNY SAMORZĄD 

   

  INFORMACJA-POK. NR 26, nr tel. 87 565 26 72

   

   

   

   

 • 2015-03-05

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach uprzejmie informuje, że został przyznany limit środków na finansowanie w 2015 r. kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Zapraszamy do składania wniosków.

  Formularz wniosku wraz z załącznikami znajduje się w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców-Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców-Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 • 2015-03-02

  Przygotowanie zawodowe dorosłych

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach chcąc rozpoznać zapotrzebowanie rynku pracy na organizację przygotowania zawodowego dorosłych na 2015 rok zachęca pracodawców zainteresowanych kształceniem osób bezrobotnych w zawodach czeladniczych do zgłaszania w urzędzie gotowości do utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych (druk wniosku i kryteria organizacji w zakładce Przygotowanie zawodowe dorosłych lub w pokoju 20). 

 • 2015-02-26

  Przyjmowanie wniosków

  Informujemy, że wnioski podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli

  i szkół o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przyjmowane są do dnia 02.03.2015 r. włącznie.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji