Przydatne linki

Centralna Baza Ofert Pracy, Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

Adres stronyhttp://www.psz.praca.gov.pl

 

Zielona Linia Centrum Informacyjn - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Adres strony: http://www.zielonalinia.gov.pl

 

EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy

Adres strony: http://www.eures.praca.gov.pl

 

Serwis internetowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Adres strony: http://www.mpips.gov.pl

 

Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

Adres strony: http://www.kraz.praca.gov.pl

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Adres strony: http://www.ris.praca.gov.pl

 

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Adres strony: http://www.mz.praca.gov.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres strony: http://www.zus.pl

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres strony: http://www.pfron.org.pl

 

Serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy

Adres strony: http://www.pip.gov.pl

 

Centralna Ewidencja Informacyjna o Działalności Gospodarczej

Adres strony: http://www.ceid.gov.pl

 

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego

Adres strony: http://www.gus.gov.pl


Adres źródłowy: http://pup.suwalki.pl/przydatne-linki