Skład Powiatowej RadyRynku Pracy  powołana zarządzeniem nr 8/2023

 

1. Mariusz Klimczyk,

2. Artur Łuniewski,

3. Kazimierz Urynowicz,

4. Bożena Anuszkiewicz,

5. Andrzej Czesław Grzanecki,

6. Julianna Jeleniewicz,

7. Tadeusz Wiśniewski,

8. Karolina Szyszkowska,

9. Henryk Owsiejew,

10. Bożena Rutkowska,

11. Janusz Witold Skowroński,

12. Barbara Łada,

13. Irena Monika Podolewska.